Změna balení rodenticidu Storm Secure

15.11.2012 06:24

Výrobce změnil velkobalení rodenticidního přípravku Storm Secure na 10 kg, dříve 3 kg.

Zapsal: Roman Krejčíř, L.E.S. CR